TripAdvisor Otel Pazarlaması

Misafirlerle Nasıl Etkileşime Geçilir, İtibarınızı Artırır ve Otelinizi Nasıl Pazarlarsınız?


Modern otel misafirleri, nerede kalacaklarına karar verirken rezervasyon yapmadan önce tüm seçenekleri değerlendirmek istiyor. Çoğu, konaklama seçeneklerini görüntülemek için inceleme web sitelerini, online seyahat acentelerini (OTA'lar) ve arama motoru sonuçlarını kullanıyor. Seyahat planlaması için en popüler web sitelerinden biri TripAdvisor'dır. 

TripAdvisor, gezi planlayan ve rezervasyon yapan kullanıcılar için önemli bir kaynaktır.


TripAdvisor Neden Önemlidir?

*Kullanıcılar TripAdvisor'a dakikada 270 yorum gönderiyor.

*Kullanıcıların %80'i rezervasyon yapmadan önce 6-12 arası TripAdvisor yorumu okuyor.

*İnsanların %84'ü online incelemelere, arkadaşlarının veya ailelerinin kişisel tavsiyeleri kadar güveniyor. 

TripAdvisor, 2000 yılında kullanıcıların yorum ve bilgi paylaşabileceği bir web sitesi olarak kuruldu. Otel yorumları sitede en sık paylaşılan yorumlar. Ayrıca restoran, gezilecek yerler ve deneyim turları gibi yorumlarını da paylaşıyorlar. Sitede 600 milyondan fazla kullanıcı yorumu yayında. TripAdvisor 50'ye yakın ülkede ve onlarca dilde de kullanıma sunuluyor.

TripAdvisor dünyanın en büyük seyahat sitesi unvanını taşıyor. Aylık 455 milyon tekil ziyaretçi otel ve seyahat önerileri için TripAdvisor'a başvuruyor. Şu anda TripAdvisor'da 7 milyondan fazla konaklama yeri, gezilecek yer ve restoran listeleniyor. Ziyaretçiler konuma göre arama sonuçlarını görüntüleyebilir ve ardından sonuçları filtreleyebilir. TripAdvisor, “Popülerlik Sıralaması” otelleri misafirlerden aldıkları puanlara göre sıralar.

Otelciler,misafirlerin konaklama rezervasyonu yapma kararlarında TripAdvisor'ın oynadığı rolü anlamalıdır. İyi bir TripAdvisor profili, daha fazla misafirin otelinizi seçmesini teşvik edebilir.


İşletme Listeleri

Dünyadaki hemen hemen her otel TripAdvisor'da yer alıyor. TripAdvisor'ın kullanıcılar için güvenilir bir kaynak olmasının bir nedeni de budur. Şu anda kontrolünüz altında olmasa bile, muhtemelen oteliniz için bir TripAdvisor İşletme Kaydı zaten mevcuttur. Kullanıcılar oteliniz hakkında yorum okuyor ve yazıyor. TripAdvisor kaydınızı görmezden gelmek yerine. Kaydınızı onayladıktan sonra itibarınızı artırmak için gereken araçlara erişebilirsiniz.


TripAdvisor Sahipleri

Girişinizi talep ettikten sonra onu optimize etmeniz gerekir. Öncelikle otelinizin tüm iletişim ve konum bilgilerinin doğru olduğundan emin olun. Bundan sonra fotoğraflar, mülk açıklaması ve olanak bilgileri ekleyebilirsiniz. Bu ayrıntılar, kullanıcılara tesisleri karşılaştırırken yararlı bilgiler sağlayacaktır.

Şunu bilmelisiniz: TripAdvisor kaydınızı silmek imkansızdır. Hesabınızı iptal edebilir ve erişiminizi kaldırabilirsiniz ancak girişiniz ve yorumlarınız aynı kalacaktır. Çoğu zaman otel işletmecileri, tüm yorumlarını kaldırarak TripAdvisor profillerini "sıfırlamak" ister. Otelinizin puanı düşükse ve sık sık olumsuz yorumlar yapılıyorsa, yorumlarınızı silip yeni bir başlangıç ​​yapmayı düşünebilirsiniz. Ancak yalnızca oteliniz yakın zamanda satın alınmışsa veya büyük yenileme çalışmaları tamamladıysanız yeni bir kayıt başlatma hakkına sahip olursunuz. TripAdvisor'ın sıfırlanmasını önermememizin ana nedeni, sahip olduğunuz yorum sayısının ve itibarınızın zaman içindeki tutarlılığının, TripAdvisor Popülerlik Sıralamanızın belirlenmesinde rol oynamasıdır.


TripAdvisor Sıralaması

Kullanıcıların TripAdvisor'ı kullanma nedenlerinden biri de “TripAdvisor Popülerlik Sıralaması”nı görüntülemektir. TripAdvisor, web sitesindeki seyahat işletmelerini sıralayarak kullanıcıların bir otel hakkında karar vermesine bir bakışta olanak sağlar. Tüm TripAdvisor listeleri otelin Popülerlik Sıralamasını gösterir. örneğin, "Orlando'daki 381 Otel arasında 1 numara". Bu şehirdeki en iyi otel anlamına gelir.

Başlangıçta TripAdvisor, arama sonuçlarını popülerlik sıralamasını kullanarak, 1 numaralı otel ilk sırada olacak şekilde gösteriyordu. Artık sonuçlar varsayılan olarak hem sıralamayı hem de gecelik ücreti dikkate alan "En İyi Değer" olarak ayarlanıyor. Ancak kullanıcılar arama sonuçlarını şehir sıralamasına göre sıralamaya devam edebilir, ayrıca filtreleme yaparak fiyata göre de sıralama yapabilir.

TripAdvisor Popülerlik Sıralaması nasıl hesaplanır? Sıralama, TripAdvisor'ın zaman içinde gelişen özel algoritmasına dayanmaktadır. TripAdvisor dört önemli sıralama faktörünü sizinle paylaşalım.


Kalite

Birinci faktör Kalitedir. Kalite, misafirlerin otelinize verdiği ortalama puanı ifade eder. Kalite puanı 1-5 arasında değişebilir. Pozitif puanlar otelinizi üst sıralara taşıyarak daha fazla rezervasyon almanıza  yardımcı olur.


Yorum Sayısı

İkinci sıralama faktörü ise yorum sayısıdır. TripAdvisor'da ne kadar çok misafir yorumu alırsanız o kadar iyidir. Ne kadar çok yorum alırsanız, o kadar çok kullanıcı sıralamanıza ve puanınıza güvenir.


Güncel Yorum 

Üçüncü faktör ise güncel yorumlardır. TripAdvisor'da düzenli olarak yeni yorumlar almak önemlidir. Yakın zamanda hiçbir yorum yayınlanmazsa kullanıcılar mevcut yorumlarınızın ve puanınızın doğruluğundan şüphe duyabilir.

Tutarlılık

Dördüncü faktör olan tutarlılık, 2018 algoritma güncellemesinde eklendi. Tutarlılığın amacı, "büyüklüğüne veya yorum toplama oranına bakılmaksızın, bir işletmenin performansını zaman içinde bulunduğu konumdaki diğerlerine göre daha doğru bir şekilde yansıtmaktır." 

Daha fazla olumlu yorum almalı ve olumsuz yorumları uygun şekilde yönetmelisiniz.


İncelemeleri Geliştirmek

TripAdvisor, 600 milyondan fazla yorumdan oluşan bir temel üzerine kurulmuştur. Her dakika yazılan yüzlerce yorum ile her an geride kalabilir ya da sıralamanızı yükseltebilirsiniz. TripAdvisor kullanıcılarının yarısından fazlası, herhangi bir yorumu olmayan bir işletmeye rezervasyon yaptırmıyor. TripAdvisor'da rekabet edebilmek için otellerin düzenli olarak olumlu yorumlar alması gerekir.

Birçok otel işletmecisi TripAdvisor'da nasıl daha fazla yorum alabileceğini merak ediyor. İyi değerlendirmeler almak için kullanabileceğiniz birkaç strateji vardır. İyi bir itibar tesiste başlar. Yeni bir inceleme girişimine başlamadan önce çalışanlarınızın eğitimli olduğundan ve standartlara uygun performans gösterdiğinden emin olun. İstediğiniz son şey, olumsuz yorumlardır.

Hazır olduğunuzda memnun misafirlerden yorum yazmalarını istemeye başlayın. Bunu ödeme işlemine eklemek kolay bir yoldur. Ayrıca, TripAdvisor’dan kaydınızı tanıtmak için indirilebilir bir pazarlama broşürü ve ücretsiz çıkartma da talep edebilirsiniz.

Modern gezginlere ulaşmak için daha fazla yorum almak üzere teknolojiyi kullanmak akıllıca olacaktır. Konaklama sonrası etkileşim e-postaları ile memnun misafirlerden size TripAdvisor'da bir yorum bırakmalarını isteyebilirsiniz. Sosyal medyadan daha fazla destek almak için TripAdvisor'ın Facebook Uygulamasını yüklemek başka bir seçenektir.

Bu önemli adımları gözden kaçırmayın: Bir hedef belirleyin ve bir plan geliştirin. Rakip otellerinizin kaç yorum aldıklarını öğrenin ve onları geride bırakmayı hedefleyin. Daha iyi yorumlar şehir sıralamanızı yükseltmenin en güvenilir yoludur.

 

Yorumlara Yanıt Verme

TripAdvisor'da olumsuz yorumlar aldığınızda ne yaparsınız? Birçok otel işletmecisi kötü yorumların ortadan kalkmasını diliyor. Ancak TripAdvisor, kötü bir yorumu yalnızca olağanüstü durumlarda kaldıracaktır. Bir yorum kaldırılamıyorsa yapılacak en iyi şey düşünceli ve profesyonel bir yanıt vermektir.


Oteller için her yoruma yanıt vermek hayati önem taşır. Geri bildirimlere yanıt vermek temel bir müşteri hizmetleri adımıdır. Çoğu misafir sadece onları duymuş gibi hissetmek ister. Yanıt vererek hem mutlu hem de mutsuz müşterileri tanıyabilirsiniz.

Bir değerlendirmeye yanıt vermek, yalnızca değerlendirmeyi yazan misafirin ilgisini çekmek açısından değerli değildir. Aslında kullanıcıların çoğunluğu, hem iyi hem de kötü değerlendirmelere yanıt veren otelcilerin misafirleriyle daha fazla ilgilendiğini söylüyor. Yorumlara düşünceli yanıtlar sunarak tesisinizde misafirlere nasıl davrandığınızı gösterebilirsiniz. İyi yapıldığında yorumlara yanıt vermek dönüşüm oranınızı artırabilir.


Yanıtla ve Çözümle

Her yoruma zamanında yanıt vermek de bir marka gereksinimi olabilir. Ancak birçok otel işletmecisi yorumlara yanıt vermekte zorlanıyor. Ancak yorum yanıtlarını otelinizi tanıtmak için yeni bir fırsat olarak düşünün.


Otelinizi Tanıtmak

Sonuçta online itibarınız, otelinizin tanıtılmasına yardımcı olur. TripAdvisor'da başarılı olmak, doluluk oranının ve RevPAR'ın artmasına yol açabilir. TripAdvisor'da yüksek yorum puanına sahip olmak kullanıcıları sizden rezervasyon yapmaya teşvik eder.

TripAdvisor'da daha fazla görünürlük elde etmek için ücretli reklamları tercih edebilirsiniz. Sponsorlu içerikler sıralamada yükselmenizi ve kullanıcılardan daha fazla görüntüleme almanızı sağlayabilir. TripAdvisor ayrıca Anlık Rezervasyon gibi komisyona dayalı özellikler de sunmaktadır. Son olarak Business” listesini seçerseniz profilinizde özel teklifler gösterebilir ve analizlere erişebilirsiniz.

TripAdvisor'ın otelcilerin işletmelerini tanıtmasına yardımcı olmasının yollarından biri de ödüllerdir. Ödüllerin en popüler olanı TripAdvisor Mükemmellik Sertifikası'dır. Oteller bunları yıllık olarak kazanabilmektedir. Grafikleri ve pazarlama materyallerini kullanarak Mükemmellik Sertifikanızı sergileyin.

TripAdvisor'ı kendi avantajınıza kullanın. Olumlu yorumları sosyal medyada ve pazarlama materyallerinde paylaşın. İnceleme puanınızı veya şehir sıralamanızı web sitenizde görüntüleyin. Ödüllerinizi tesiste sergileyin.

Oteller açısından TripAdvisor hakkında öğrenilecek çok şey var. Yorumlarınızı doğru bir şekilde yönettiğinizde TripAdvisor daha fazla müşteriye ulaşmanıza yardımcı olabilir. Sağlam bir planla işinizi büyütmek için TripAdvisor'dan yararlanabilirsiniz.